Kredit & Köpvillkor 2017-A2

Läs mer om bestämmelser avseende
behandling av personuppgifter här

Villkor för kredit/fakturering (A)
A1 - Vid förfallna fakturor reserverar sig MC-Autodatas att ta ut förseningsavgift/fakturaavgift/inkasseringsavgift m fl. samt dröjsmålsränta om 24% på påminnelserna.
A2 - Kredittagaren accepterar samtliga avgifter från MC-Autodatas/myndigheter vid förfallna fakturor som anges i avsnitt "A1"
A3 - Kredittagaren försäkrar MC-Autodatas att alla uppgifter lämnade vid ansökan är riktiga och sanningsenliga.
A4 -
MC-Autodatas reserverar sig rätten att neka kredit eller fakturering utan särskilda skäl.
A5 - Krediten omfattas ej av reserdelar/vätskor eller andra detaljer som ej ingår i den aktuella prislistan om inget annat anges isåfall tillhör godset säljaren tills full betalning är gjord.
A6 - Kreditnivån bestäms utifrån kredittagarens kontonivå (0,1,2 eller 3) varav 0 SEK är det lägsta och 8 000 SEK är det högsta.
A6.1 - Kontonivån kan enbart ökas när scoringen/poängen uppnått 10p för ett PREMIUM konto. All affärsverksamhet med MC-Autodatas kan påverka ens scoring.
A7 - Ansökan sker via aktuell applikation eller online där MC-Autodatas reserverar sig för att granska din ansökan om med eller utan kredit.
A8 - Kredittagaren godkänner att MC-Autodatas lagrar nödvändiga kredituppgifter i enlighet med GDPR. Undantag vid kreditspärr kan förekomma.
A9 - Vid övertrassering av MC-Autodatas konto accepterar kontoinnehavaren tillkommna avgifter/ränta för fakturering med betalningsvillkor om 7 dagar.
A10 - Ett konto kan komma att spärras eller tas bort vid överdrivet missbruk eller vid brottsligt förfarande varvid en polisanmälan upprättas.
A11 - MC-Autodatas kan när denne vill beställa en kreditupplysning som kan påverka aktuell kreditnivå.
A12 - Samtliga månadsbaserade fakturor skapas och skickas den 15:e-19:e varje månad varvid fakturor med villkor 7/14 dagar skickas omgående.
A13 - Kredittagaren godkänner samtliga akutella räntor och avgifter som presenteras vid kredit.
A13.1 - Med ränta menas en fast ränta som är ett påslag på den krediterade summan som presenteras vid kredit.
A14 - Kredit kan endast lämnas ut till personer som fyllt 18 år och innehar svenskt personummer samt en folkbokföringsadress.
A15 - Det är alltid kredittagarens ansvar att fakturor blir betalda i tid oavsett om en faktura inte kommit fram via postgången eller ej.

A16 - Om faktuering inte är möjligt på en enskild via personuppgifter kommer fakturan att skickas till den registrerade fordonsägaren.
A17 - Fakturering utan ett MC-Autodatas konto sker med som längst 7 dagars fakturering om inget annat angetts.

A18 - Vid ansökan/förfrågan om förlängning/förskjutning av förfallodatum förbehåller sig MC-Autodatas rätten att ta ut en avgift samt reserverar sig att neka förfrågan.
A19 - Vid godkännande av uppskov av faktura kommer funktionen/tjänsten ej kunna tillämpas på andra fakturor eller vid fler tillfällen under samma kalenderår.
A20 - Uppskov av fakturor kan ej tillämpas på redan förfallna/inkasseringsfakturor samt ej innehavare av PREMIUM konton.
A21 - Om räntesats anges på fakturan kommer denna summa ej att påverkas av tillkommna uppskovskostnader.
A22 - Det följer efterkrav på förfallna uppskovskostnader vid förfallen faktura. Uppskovskostnader ska anses som en tjänst/produkt som ej är betald vid ett sådant tillfälle.
A23 - Kredittagaren skall vid erbjudande om kredit via sitt konto bekräfta och signera erbjudandet senast 48 timmar innan bokningen genomförs eller leverans av tjänst.
A24 - Skulle kredittagaren ej bekräfta ett krediterbjudande och signera detta förbehåller sig MC-Autodatas rätten att fakturera beloppet i upp till 30 dagar med eventuell tillkommen ränta.

Kontovillkor (B)
B1 - Samtliga villkor i avsnitt "A" (A1 till och med A15) tillämpas i detta avsnittet berörande konton med kredit.
B2 - Varje kontoinnehavare ansvarar för sin egen säkerhet online gällande lösenord och andra behörighetskoder ej röjs.
B3 - Samtliga inaktiva konton (6 månader eller mer) där MC-Autodatas inte längre ser framtida affärsrelationer kommer att tas bort i enlighet med GDPR.
B4 - MC-Autodatas förbehåller sig rätten att låsa/spärra en användare från sitt konto vid misstanke om missbruk eller brottsliga förfaranden varvid en polisanmälan upprättas.

B5 - En ansökan får endast genomföras av en sökanden själv och inte en tredjepart. Kontot är kopplat till ens personnummer.
B6 - Eventuella betalningsmedel på ens konto betalas ej ut i kontanter/överföring/produkter och kan endast nyttjas vid bokning av tjänster eller betalning för fakturor samt skuldsaldo.
B7 - Vid övertrassering eller inkassering förbehåller sig MC-Autodatas att ta betalningsmedel från aktuellt konto för att täcka delar av eller hela skuldsaldot.

B8 - MC-Autodatas förbehåller sig rätten att ta ut transaktionsavgifter vid användning av betalningsmedel på MC-Autodatas kontot.
B9 - Övre saldogräns för standardkonton är 300 SEK varvid PREMIUM konton har förmånen av obegränsat saldo.
B10 - Standardkonton kan använda sitt saldo för att betala en bokning/tjänst upp till 20% av totalsumman av tjänsterna på prislistan. Gäller ej PREMIUM samt ej delar/vätskor.
B11 - Tjänster som ej anges på prislistan kan för samtliga kontotyper betalas upp till 100% med kontosaldot. Gäller ej OCS tjänster/däck & fälg/hjulinställning, besiktning & efterkontroll av fordon.
B12 - Ackumulerad stamkundsbonus frigörs till saldo i slutet av december varje år men beräknas varje månad. För standardkonton beräknas stamkundsbonusen saldo x 0,02/12 och för Premiumkonton saldo x 0,08/12. Högsta möjliga stamkundsbonus att ackumulera är 500 SEK under ett helt år.
B13 - Skulle ett standardkonto ackumulera mer stamkundsbonus än vad saldogränsen tillåter kommer överskottet i bonusen räknas som förbrukad. Det samma gäller om kontot redan har nått sin saldogräns.
B14 - MC-Autodatas reserverar sig för att återkalla eventuell stamkundsbonus vid nergradering/nådd saldogräns/missbruk av kontovillkor eller annan spärr men även borttagande av konto.

Applikations & webbvillkor (C)
C1 - Samtliga användare/besökare har rätten att hävda GDPR lagar som tillämpas från och med 25/5-2018.
C2 - MC-Autodatas kan logga/spåra information om sina användare för bättre utveckling av applikationer samt användarens upplevelse ex. såsom IP adress.

C3 - Användare/Kunder ansvarar själva för kontakt med tredjeparts leveratörer gällande sin personliga information och dess status.

C4 - MC-Autodatas använder även krypterade cookies på samtliga webbplatser som sparas efter det att sessionen har avslutats. Dessa cookies används bland annat för att spara dina inställningar & prisangivelse (med eller utan moms samt eventuell rabatt), för dina återbesök på vår hemsida genom att spara ditt angivna registreringsnummer.
C5 - Är du en kontoinnehavare på webbplatsen lagras information såsom; Personuppgifter, IP adress, adress, epostadress, telefonnummer, registreringsnummer samt eventuell kredit/fakturahistorik. Är du inte en kontoinnehavare enligt ovanstående lagras endast information om dina besök som är relevanta. Du kan enkelt radera dessa genom din webbläsare eller avinstallera applikationen för att återta ditt godkännande.
C6 - MC-Autodatas kommer aldrig sälja eller lämna ut/sälja din personliga data/information till tredjepart (undantag mot polismyndigheten kan förekomma).
C7 - Besökare & användare ansvarar själv för att samtliga villkor enligt sektion "C" efterlevs. Vid tvistemål eller vidare frågar skall MC-Autodatas kontaktas via supporten eftersom MC-Autodatas är innehavaren av den lagrade informationen.

C8 - GDPR, EU:s dataskyddsförordning, ställer högre krav på oss hur vi som verksamhet behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter MC-Autodatas samlar in eller du lämnar i samband med köp samt annan kontakt behandlas med största respekt och är enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Lagring av personuppgifter sker i vår databas, dessa uppgifter används för att MC-Autodatas ska kunna fullfölja sina åtagande gentemot dig. Det handlar tex om att kunna leverera dina varor, leveransavier men också att svara på dina förfrågningar ibland annat supporten samt informera dig om nyheter, erbjudande och uppdateringar. Personuppgifter lämnas endast vidare till tredje part som utför tjänster åt MC-Autodatas räkning såsom digital kommunikation, att fullfölja en betalning, leverans av vara eller som är nödvändigt enligt lag. De får dock aldrig sprida eller föra uppgifterna vidare till annan part.

Verkställande köpvillkor (D)
D1 - Öppetköp i 14 dagar mot uppvisande av giltig kontantnota/kvitto.
D1.1 - Ångerrätt i 14 dagar enligt lagen om distansavtal för varor/tjänster online tillämpas.
D1.2 - Ingen ångerrätt tillämpas för abonnemangstjänster enligt lagen om distansavtal.
D2 - Alla reklamationer skall ske via www.mcautodatas.se eller via sitt MC-Autodataskonto (/inställningar) alternativt via appen.
D3 - Öppetköp gäller ej monterade delar/el produkter/använda vätskor/brustna förpackningar/tillbehör samt begagnat.
D4 - Returavgift om 25% tas ut efter 7 dagar. Gäller ej OCS abonnemang.

D5 - Vid uppenbar misskötsel av delar/detaljer eller bitar samt även motorvätskor gäller ingen garantirätt.
D6 - Garanti om 30 dagar / 1000 Km (det som infaller först) för monteringen om delar/detaljer köps in av MC-Autodatas annars finns ingen garanti om egna delar/detaljer används.
D7- Garanti på reservdelar omfattas av leveratören/tillverkaren vilket varierar. Generell garanti utgår med ett (1) år eller 10000 km beroende på vad som infaller först.
D7.1 - Garantier enligt "D6" & "D7" kan enbart tillämpas om kunden själv bokat via webben/appen och angett fullständiga uppgifter vid bokningstillfället annars tillämpas enbart funktionsgaranti.
D8 - MC-Autodatas tar inte ansvar för skador på kringutrustning vid montering eller servicearbeten.
D9 - MC-Autodatas tar inte ansvar för värdesaker i fordonen om fordonet lämnas bortom uppsikt av ägaren.

D10 - MC-Autodatas återbetalar aldrig frakt/transport avgifter varken via postgång eller framkörning/service på plats.
D11 - MC-Autodatas hanterar ej kontanter sedan mars 2016.
D12 - Samtliga villkor i avsnitt "A" tillämpas även i detta avsnittet berörande köpvillkor.
D13 - Presenterade bokningsvillkor är absoluta och gäller så länge dom anges via bokningstjänsten.
D13.1 - Vid "Drop off" bokning lämnas fordonet i minst 72 timmar och MC-Autodatas ansvarar ej för värdesaker i bilen som kvarlämnas. MC-Autodatas tar inte heller ansvar för om fordonet erhåller kontrollavgifter ifrån parkeringsbolag/kontroller om fordonet parkererats på en plats avsedd för parkering och ej heller för vandalisering. Skulle fordonet vandaliseras/skadas av annan person under tiden för bokningen gäller fordonsägaren/brukarens egna försäkring och denna ansvarar själv för eventuella kostnader såsom bärgning/självrisk etc.
D14 - Vid ekonomisk förlust för MC-Autodatas tillämpas samtliga villkor i avsnitt "A" i enlighet med "D12".
D14.1 - SÄRSKILT KÖPVILLKOR fr o m 16/3-2020 och gäller tillsvidare. Om bokningen ej kan genomföras på ett säkert/tillfredsställande sätt med tanke på risken för smittspridning berörande Covid-19 (Coronaviruset) kommer en reklamation per automatik att påbörjas snarast. Kunden som bokar är ansvarig och står för eventuella transaktionsavgifter och utskick av underlag, 5% av bokningen + 20Kr. I övrigt tillämpas villkor "F1".
D14.2 - SÄRSKILT KÖPVILLKOR fr o m 6/11-2020 och gäller t o m 28/9-2021. Vid användande av OCS (on call service) tillämpas särskilda förhållningsregler för att eventuell minska smittsridningen av Covid-19. Skulle dessa förhållningsregler ej följas kan ens OCS prenumeration att avbrytas utan varning samt utan återbetalning.
D15 - Vid uteblivet möte med kund på grund av glömska eller annat förfarande som ej är giltigt kommer kunden att efter faktureras enligt "D14".

D16 - Aktuell prislista kan endast rabatteras om individen som bokar/beställer tjänster som "stamkund" eller om erbjudandet tydligt anger annat.
D17 - Timdebitering avseende montering och service tjänster anges primärt som "A1" (artikelnummer). För att "ASTD" (artikelnummer) skall användas krävs följande:
D17.1 - Kunden beställer delar/vätskor eller andra produkter via MC-Autodatas i samtidigt som bokningen/beställningen inträffar.
D17.2 - Kunden är en registrerad kund och innehar ett MC-Autodatas konto.
D17.3 - Bokningen / Beställningen sker online eller via appen.

D17.4 - Anger fullständiga uppgifter vid bokningen eller beställningen online (aktuellt bokningsformulär).
...i övriga fall används "A1" (artikelnummer) som verkställande debitering.
D18 - SÄRSKILT KÖPVILLKOR fr o m 26/3-2020 och gäller t o m 28/9-2021. Skulle en kund i samband med bokningsformuläret vilseleda eller deklarera falska uppgifter för att försvåra hindrandet av eventuell smittspridning kan denna krävas på ersättning för ekonomisk förlust som MC-Autodatas kan lida för samt även krävas på annan typ av relevant skadestånd (beslutas av domstol) vid smitta eller vårdbehov på ett sådant sätt där en eller flera personer får besvär till följd av smittspridning eller liknande samt att en polisanmälan kan komma att upprättas för att samtliga anspråk skall kunna vara aktuella.
D18.1 - SÄRSKILT KÖPVILLKOR fr o m 6/11-2020 och gäller t o m 28/9-2021. Ett skadeståndsanspråk/vite upp emot 50 000 SEK (per påverkad individ) kan bli aktuellt om kunden medvetet lämnat felaktiga uppgifter vid hälsodeklarationen.
D18.2 - SÄRSKILT KÖPVILLKOR fr o m 1/1-2021 och gäller tillsvidare. Om en säker arbetsplats är markerad och upprättad varvid kunden bryter mot avspärrningen kan bokningen avslutas abrupt. Ersättning för ej brukade komponenter kommer att utgå med hänsyn till villkor "D4" samt att redan genomförda tjänster/arbetstid kommer att debiteras.
D18.3 - SÄRSKILT KÖPVILLKOR fr o m 1/1-2021 och gäller tillsvidare. Om en säker arbetsplats är markerad och upprättad varvid omgivningen ej kan vara en säker och trygg miljö förbehåller sig MC-Autodatas att boka om bokningen till ett annat tillfälle alternativt byta plats om möjligt/lämpligt.
D19 - MC-Autodatas förbehåller sig rätten att ta ut en serviceavgift om 490 SEK vid utebliven bokning/kunden ej är tillgänglig vid den bokade tiden samt en framkörningsavgift enligt prislista.
D20 - MC-Autodatas förbehåller sig rätten att ta ut en expeditionsavgift om minst 500 SEK om en order/beställning eller bokning anses vara ej vara inom normen för hur MC-Autodatas tjänster är avsedda att brukas.
D21 - MC-Autodatas förbehåller sig rätten att ta ut en expeditionsavgift om minst 20 SEK vid order/beställning via webben/appen genom SumUp.

Onlinetjänster & abonnemang (E)

E1 - Om kunden ingår i ett avtal berörande fakturering av en tjänst i efterskott skall samtliga villkor i avsnitt "A" tillämpas samt "D1.2".
E1.1 - MC-Autodatas förbehåller sig rätten att avsluta & tolka ett brytande av abonnemangsavtalet vid tre obetalda fakturor gällande samma abonnemang. Avgifter enligt "E2" tillämpas samt villkor i avsnitt "A".

E2 - Vid brytande av avtal/uppsägning inom bindingstiden för ett abonnemang ifrån kundens önskemål förbehåller sig MC-Autodatas rätten att fakturera resten av resterande summa för abonnemanget samt utöver den summan en administrationsavgift om 395 SEK exkl. faktureringskostnader. Skulle bindingstiden löpt ut tillämpas inga extra kostnader.
E3 - Bindningstiden som presenteras är absolut och beräknas vid frist med 100x (ett hundra gånger) sitt marknadsförda värde exkl dröjsmålsränta eller andra avgifter.
E4 - Återbetalningar vid reklamation genomförs ej fr o m 15e (femtonde) dagen efter lagd beställning. Villkor "D1" tillämpas.
E4.1 - Skulle en återbetalning godkännas så sker detta senast 35 dagar efter taget beslut om återbetalning såvida inget annat villkor angivits.
E4.2 - 14 dagars ångerrätt fr o m beställningsdatum av OCS prenumerationer & 0 dagars ångerrätt vid abonnemang. Vid reklamation av en prenumeration skall kunden stå för aktiva (brukade) dagar samt faktureringsavgiften.
E5 - OCS+ kunder kan enbart få återbäring enligt dom presenterade alternativen vid anspråk enligt det formulär som är giltigt för tiden.
E6 - Grundläggande krav för att OCS ska kunna brukas; godkänd besiktning i Sverige, giltigt körkort, giltig OCS samt korrekt fordon som registrerades vid OCS beställningen.

E6.1 - Vid brukande av OCS tjänster som ej inkluderas i den aktuella prenumerationen tillkommer en serviceavgift om +75% av dess presenterade kostnad dock minst 195 SEK.
E7 - Somliga tjänster vid åtgärder via OCS kan faktueras med särskilda faktureringsvillkor.
E8 - I övrigt tillämpas övriga köpvillkor enligt avsnitt "D".
E9 - Prenumeration/Abonnemang av däckhotell sker löpande enligt beställning. Vid uteblivet skifte/byte av hjul inför en kommande säsong sparar MC-Autodatas dom förvarade hjulen tills förvaringsperioden/avtalet löpt ut innan dom anses vara förverkade och tillfaller MC-Autodatas som sin egendom. Det är beställarens ansvar att hämta/beställa utlämning av sin egendom innan prenumerationen/abonnemanget förfaller. Förvaringens giltighetstid är högst 10 månader och börjar gälla fr o m den dagen då dom lämnas över till förvaring. Förverkade hjul/däck ersätts ej eller återlämnas ej utan anses vara MC-Autodatas egendom efter förvaringen förfallit där egendomen ej hämtats.
E10 - MC-Autodatas förbehåller sig rätten att ta ut en "dagavgift" för mellanskillnaden under beställningsmånaden vid OCS abonnemang fr o m den åttonde kalenderdagen samma månad. Denna avgiften tillkommer på första fakturan och berör ej ev. erbjudanden. Presenterad bindningstid gäller fr o m första kalenderdagen i nästkommande månad.

Allmänna villkor för tjänster & frakt (F)

F1 - Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför MC-Autodatas kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att MC-Autodatas befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

F2 - Farligt gods såsom gastuber eller gas i behållare samt vätskor som fräter eller är lättantändliga eller annat gods som kan vara en fara som t ex. bilbatteri etc. förbehåller sig MC-Autodatas att ej skicka genom postorder i sådana fall råder avhämtning på plats alternativt utkörninng enligt aktuell utkörningstaxa.
F3 - Vid köp av begagnade delar/el/vätskor tillämpas ej "D1, D4, D6 samt D7" vilket då ångerrätten ej gäller.
F4 - Om försändelsen ej är spårbar/försäkrad tillämpas leveransbolagets policy om försändelsen. Kunden ansvarar själv för att välja försäkring vid e-handel eller motsvarande inköp. MC-Autodatas ansvarar ej för att paket/brev kommer fram i tid eller huvudtaget.
F5 - Vid returer/reklamationer tillämpas "D4" samt att köparen står för returfrakten om inget fel/defekt noterats. Skulle retur skäl ej vara godkänt (efter öppetköp eller "D3" eller "D5" inte uppfylls) skickas varan/varorna tillbaka till köparen med en faktura om nya fraktkostnader före leverans.
F6 - MC-autodatas förbehåller sig rätten att ta ut en reservationsavgift om 5% på begagnade delar. Denna avgiften återbetalas ej och är belagd med efterkrav enligt gällande faktureringsvillkor i avsnitt "A".
F7 - Dessa villkor / Samtliga villkor i detta avsnitt gäller i förstahand men även villkor från tidigare såsom "1.1 - 1.38", "2.1 - 2.54", "3.1 - 3.21"
, "4.1 ", "5.1 - 5.15". Dom går att läsa här.
F8 - MC-autodatas förbehåller sig rätten för tryckfel samt att justera eller ändra samtliga villkor närsom helst.